monkeymining_bar

Process Mining Wiki

De letterlijke betekenis van Process Mining:
het graven in processen op zoek naar iets waardevols

Process Mining is een methodiek waarbij het daadwerkelijke verloop van processen wordt geanalyseerd op basis van gevisualiseerde data uit event logs met als doel om trends, patronen en inzichten te identificeren. In deze Process Mining wiki geven we meer inzicht in ‘Process Mining’ en is een begrippenkader te vinden met daarin de meest voorkomende termen binnen dit vakgebied.

 

Process Mining is een kwalitatieve Data Science techniek, die wordt toegepast binnen het Business Process Management (BPM) vakgebied, waarmee processen worden ontdekt, bestudeerd en verbeterd.

Hoe werkt Process Mining

Aan de hand van een uniek Case ID worden opeenvolgende activiteiten op basis van tijdstempels uiteengezet en wordt het verloop van een proces automatisch visueel gemaakt.

Vier invalshoeken van Process Mining

Proces
Process Mining geeft inzicht in de volgorde en frequentie van actuele handelingen, activiteiten en doorlooptijden binnen processen, waarmee een procesontwerp kan worden gevalideerd en kan worden getoetst of controlemaatregelen conform plan worden uitgevoerd.

Organisatie
Process Mining laat zien welke personen en IT-systemen betrokken zijn bij de uitvoering van processen, om bijvoorbeeld knelpunten of samenwerking inzichtelijk te maken.

Case
Process Mining geeft inzicht in processen binnen cases met bepaalde kenmerken, bijvoorbeeld een klantgroep of een specifieke kostenstroom.

Tijd
Process Mining laat de timing van activiteiten binnen processen zien, waardoor patronen kunnen worden herkend.

Process Mining begrippenkader

MonkeyMoning heeft een begrippenkader samengesteld met daarin de belangrijkste begrippen voor iedereen die met Process Mining aan de slag wil. Een absolute must have, gratis te downloaden via onderstaande button.

Download gratis e-book: Begrippenkader Process Mining

Vier conflicterende kwaliteitsdimensies van Process Mining

Fitness
Duidt de mate waarin de visualisatie van een model alle onderliggende data accuraat kan weergeven in de vorm van een repeterende workflow.

Eenvoud (simplicity)
Duidt de mate waarin de visualisatie van een model een weergave biedt van een workflow die eenvoudig genoeg is voor het kunnen verkrijgen van inzichten (Occam’s Razor). Naarmate de ontdekte gedragspatronen binnen een dataset meer afwijken, hoe complexer de weergave van het model wordt.

Precisie (precision)
Duidt de mate waarin de visualisatie van een model is gebaseerd op een precieze weergave van de onderliggende data. We spreken van een underfitting model als er binnen een dataset sprake is van weinig precisie door een lage frequentie van gelijksoortige workflow gedragspatronen.

Generalisatie (generalization)
Een kwaliteitsdimensie van Process Mining die de mate duidt waarin de visualisatie van een model generiek genoeg is om de toekomstige uitkomst van het doorlopen van een proces te voorspellen. We spreken van een overfitting model wanneer er uit een dataset van verschillende event logs van hetzelfde proces steeds een volledig ander gevisualiseerd procesmodel ontstaat.